ΜΑΚΕΔΩΝ Ι.Κ.Ε.

Ημερομηνία Σύστασης 02/06/2017

Αριθμός ΓΕΜΗ 142767201000

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου 309.784

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Α.Φ.Μ. 800843969

Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

Εδρα Σαλαμίνος 55, Μαρούσι, ΤΚ 15124

Εταιρικό Κεφάλαιο: 60.000,00euro

Είδος Εισφορών: Μετρητά

Ποσοστά:

Ιωσηφίδης Ιωακείμ 100,00%
Σαλαμίνος 55, Μαρουσι Ατιικής, Τ.Κ.15124

Διαχειριστής: Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧ
Fax. ΧΧΧΧΧΧ
Email makedwn.ike@gmail.gr