ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ Ι.Κ.Ε.

ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ Ι.Κ.Ε.

Ημερομηνία Σύστασης 25/01/2017

Αριθμός ΓΕΜΗ 141220836000

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου 44.813

Επιμελητήριο Κοζάνης

Α.Φ.Μ. 800797174

Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Εδρα: Τρίτο Χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας 3,ΤΚ 50100

Εταιρικό Κεφάλαιο: 100.000,00euro
Είδος Εισφορών: Μετρητά

Ποσοστά:

Ιωσηφίδης Ιωακείμ 56,50%

Σαλαμίνος 55, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15124

Χαντζάρης Χρήστος 33,50%

Δ.Δ. Περδίκκα, Εορδαία Κοζάνης, Τ.Κ. 50200

Ιωσηφίδης Μιχαήλ 10,00%

Κωνσταντινουπόλεως 45, Πέυκη Αττικής, Τ.Κ.15121

Διαχειριστής: Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Τηλ. 24630-21700
Fax. 24630-54777
Email gaiametalgr@gmail.com